Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.245 văn bản: Xuất nhập khẩu
10201

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất qua các điểm thông quan hàng hóa trong khu kinh tế cửa khẩu và các cửa khẩu phụ ngoài kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 01/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
10202

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 13/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
10203

Thông tư 38/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi Thông tư 47/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2014
10204

Quyết định 2568/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc áp dụng biện pháp tăng cường kiểm tra tạp chất đối với các lô hàng tôm sú nguyên con, tôm sú còn vỏ bỏ đầu trước khi xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2011
10205

Thông tư 24/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24/03/2011 của Bộ Công Thương quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 16/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2011
10206

Thông tư 20/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ trở xuống

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2011
10207

Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2010
10208

Thông tư 09/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2010
10209

Quyết định 76/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Chính sách Tải về
Ban hành: 11/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2008
10210

Quyết định 29/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ủy quyền cho Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong Tỉnh Thanh Hóa quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp Tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
10211

Quyết định 23/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung phụ lục 3 quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Việt Nam - mẫu d để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
10212

Quyết định 06/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế thưởng đối với phần kim ngạch xuất khẩu năm 2005 vượt so với năm 2004

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
10213

Quyết định 2567/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc tạm ngừng xuất khẩu và nhập khẩu kim cương thô có xuất xứ từ nước Côte d’Ivoire (Bờ biển Ngà)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
10214

Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
10215

Thông tư 16/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung Thông tư số 22/2000/TT-BTM hướng dẫn thực hiện Nghị đinh số 24/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về tính giá trị khấu hao lũy kế trong tính toán nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư; Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2005
10216

Quyết định 1890/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
10217

Quyết định 224/2000/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành năm 2000

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
10218

Quyết định 197/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý hải quan đối với địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiếp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 03/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
10219

Công văn 5945-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung Thông tư số 02-TM/XNK ngày 21/2/97 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 đối với thép và kính xây dựng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 04/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
10220

Quyết định 1064-TM/PC của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế về kinh doanh theo hình thức chuyển khẩu và Quy chế về kinh doanh theo hình thức tạm nhập để tái xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 18/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
Vui lòng đợi