Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.411 văn bản: Xuất nhập khẩu
41

Công văn 6638/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về phân loại bộ phận của tháp giải nhiệt

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
42

Công văn 6659/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
43

Công văn 6640/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng hoạt động đối với kho hàng chuyển phát nhanh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
44

Công văn 6641/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chia tách, đóng ghép hàng hóa trong kho ngoại quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
45

Công văn 6650/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa gia công, sản xuất tại doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
46

Công văn 6676/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Điện lực Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
47

Công văn 6626/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
48

Công văn 6620/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa tồn đọng trong CFS

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
49

Công văn 6614/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
50

Công văn 6595/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
51

Công văn 90615/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về tính khấu hao tài sản cố định cho hàng tạm nhập tái xuất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
52

Công văn 6601/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gaz Thành Đạt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
53

Công văn 6581/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định 28/2020/QĐ-TTg ngày 24/9/2020

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
54

Công văn 6529/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
55

Công văn 6524/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tập kết hàng hóa xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
56

Công văn 10897/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về hàng xuất khẩu phải tái nhập

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
57

Công văn 6506/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát gỗ nguyên liệu bạch dương nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
58

Công văn 741/YDCT-QLD của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về chính sách nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
59

Công văn 6495/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã HS mặt hàng gioăng cao su

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
60

Quyết định 3905/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ định và công bố Danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam (Đợt I)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
Vui lòng đợi