Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.302 văn bản: Xuất nhập khẩu
21

Công văn 6626/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
22

Công văn 6620/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa tồn đọng trong CFS

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
23

Công văn 6614/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
24

Công văn 6595/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
25

Công văn 6601/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gaz Thành Đạt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
26

Công văn 90615/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về tính khấu hao tài sản cố định cho hàng tạm nhập tái xuất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
27

Công văn 6581/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định 28/2020/QĐ-TTg ngày 24/9/2020

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
28

Công văn 6529/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
29

Công văn 6524/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tập kết hàng hóa xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
30

Công văn 10897/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về hàng xuất khẩu phải tái nhập

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
31

Công văn 6506/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát gỗ nguyên liệu bạch dương nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
32

Công văn 6495/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã HS mặt hàng gioăng cao su

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
33

Công văn 741/YDCT-QLD của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về chính sách nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
34

Quyết định 3905/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ định và công bố Danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam (Đợt I)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
35

Thông báo 6429/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
36

Thông báo 6428/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
37

Công văn 6410/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
38

Công văn 6389/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 30/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
39

Công văn 6358/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu rượu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 29/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
40

Thông tư 26/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 29/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
Vui lòng đợi