Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.411 văn bản: Xuất nhập khẩu
21

Công văn 6945/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
22

Kế hoạch 205/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
23

Công văn 6932/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra xuất xứ đối với sản phẩm thịt và gia cầm nhập khẩu

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
24

Công văn 6915/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại viên thủy tinh dùng cho đèn chùm

Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
25

Công văn 6922/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng pin dioxit mangan

Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
26

Quyết định 2760/QĐ-HĐĐG của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 2020 về việc ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020

Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
27

Công văn 6895/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển

Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
28

Công văn 6829/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về niên hạn sử dụng của sà lan hoạt động đặc thù được phép nhập khẩu

Ban hành: 22/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
29

Công văn 6777/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về giấy chứng nhận xuất xứ và chính sách đối với mặt hàng máy in

Ban hành: 21/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
30

Công văn 6776/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục tái nhập hàng trả lại

Ban hành: 21/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
31

Công văn 6744/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Công văn 6068/TCHQ-GSQL

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
32

Thông báo 6734/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
33

Nghị định 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
34

Thông báo 6735/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
35

Công văn 6712/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
36

Công văn 6695/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa tồn đọng trong CFS

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
37

Công văn 6688/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
38

Công văn 6689/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
39

Công văn 6693/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chính sách nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
40

Công văn 6639/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Quyết định 27/2020/QĐ-TTg

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
Vui lòng đợi