Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 2.331 văn bản: Xuất nhập khẩu
2301

Thông tư 22/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
2302

Quyết định 2412/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2016
2303

Quyết định 1567/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 31/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2016
2304

Quyết định 1568/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 31/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2016
2305

Quyết định 1549/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 30/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2016
2306

Quyết định 1550/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 30/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2016
2307

Quyết định 1552/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 30/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2016
2308

Quyết định 1547/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 30/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2016
2309

Quyết định 1551/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 30/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2016
2310

Quyết định 657/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2016
2311

Quyết định 57/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập kho ngoại quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2016
2312

Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 17/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
2313

Thông tư 23/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 17/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2014
2314

Thông tư 28/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 27/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2012
2315

Thông tư 186/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia tại cửa kho Dự trữ Nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2011
2316

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Ngoại giao; Hành chính Tải về
Ban hành: 07/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
2317

Quyết định 70/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 11/12/2006
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2006
2318

Quyết định 54/2006/QĐ-BTC về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Chính sách Tải về
Ban hành: 06/10/2006
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2006
2319

Quyết định 49/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Chính sách Tải về
Ban hành: 15/09/2006
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
2320

Quyết định 45/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Hải quan; Chính sách Tải về
Ban hành: 31/08/2006
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
Vui lòng đợi