Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.415 văn bản: Xuất nhập khẩu
2221

Công văn 2802/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc doanh nghiệp nội địa xuất bán khoáng sản cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2016
2222

Công văn 4610/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện thí điểm hoạt động Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong theo hướng dẫn Thông tư 88/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2016
2223

Công văn 2735/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2016
2224

Quyết định 1304/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu Pò Peo (tỉnh Cao Bằng), Bản Vược (tỉnh Lào Cai), Ka Long (tỉnh Quảng Ninh) và điểm thông quan Co Sa, thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2016
2225

Công văn 2287/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của khách nhập cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2016
2226

Thông báo 2710/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc nhuộm hoạt tính: Solophenyl Blue FGLE 220%

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2016
2227

Thông báo 2709/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hóa chất trợ nhuộm: Invalon DAM

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2016
2228

Thông báo 2705/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Sơn chống ăn mòn (hòa tan trong môi trường không chứa nước) dùng để sơn đường hàn 4 lít/thùng - KLIN WELD

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2016
2229

Thông báo 2698/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc khử trùng - loại khác - Triclosan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2016
2230

Thông báo 2703/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dầu bôi trơn máy bơm keo - 1lít/bình

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2016
2231

Thông báo 2708/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dung dịch ED phủ bóng bề mặt nhôm

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2016
2232

Thông báo 2697/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc khử trùng - loại khác - IRGASAN DP 300

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2016
2233

Thông báo 2693/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoạt động bề mặt Anionic - SEC-1222

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2016
2234

Thông báo 2702/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - STPP WA-22 (Hỗn hợp các chất vô cơ, thành phần chính là Natri Silicat Hydrat, Natri Tripoly Photphat)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2016
2235

Thông báo 2704/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hạt nhựa Polymer Ethylene

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2016
2236

Thông báo 2700/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Máy lọc khí, hiệu Sharp, model FP-FM40E-B công suất 33W, diện tích lọc 30 m2

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2016
2237

Thông báo 2696/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoạt động bề mặt Anionic - EMAL 10G-3

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2016
2238

Thông báo 2701/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm làm bền màu sau nhuộm - Inorganic magnesium salt/ITRI-CU

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2016
2239

Thông báo 2699/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoạt động bề mặt Anionic - SLES 70%

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2016
2240

Thông báo 2706/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất xử lý hoàn tất, dùng trong công nghiệp thuộc da FIX

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2016
Vui lòng đợi