Danh mục

Tra cứu Công văn về Xuất nhập cảnh

Có tất cả 171 văn bản: Xuất nhập cảnh
141

Công văn 2635/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý và sử dụng hệ thống quản lý phương tiện vận tải đường bộ đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Lĩnh vực: Giao thông;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 01/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2012
142

Công văn 1829/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng xuất cảnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 16/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2012
143

Công văn 1345/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh

Lĩnh vực: Hải quan;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 19/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2012
144

Công văn 879/TCHQ-HTQT của Tổng cục Hải quan về việc thông báo mới về thủ tục nhập cảnh của Hàn Quốc

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 27/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2012
145

Công văn 136/BNG-LS của Bộ Ngoại giao về việc thông báo mới về thủ tục nhập cảnh của Hàn Quốc

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 17/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2012
146

Công văn 14111/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định Chính phủ sửa đổi Nghị định 27/2011/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 21/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2011
147

Công văn 4517/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đối tượng không được xuất cảnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 16/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2011
148

Công văn 371/A72-P2 của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh về việc giải quyết thủ tục nhập xuất cảnh cho người nước ngoài

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 06/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2012
149

Công văn 6521/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai Thông tư mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất nhập cảnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hải quan;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 19/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2011
150

Công văn 3408/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vận chuyển hàng quá cảnh là tài sản di chuyển của cá nhân

Lĩnh vực: Hải quan;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 18/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2011
151

Công văn 3349/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan đối với hành hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Thanh Thủy

Lĩnh vực: Hải quan;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 13/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2011
152

Công văn 2775/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục xuất, nhập cảnh tại Thông tư 21/2011/TT-BCA

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 10/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2011
153

Công văn 733/QLLĐNN-QLLĐ của Cục Quản lý lao động nước ngoài về việc quy định mới về thủ tục nhập cảnh vào Malaysia

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 07/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2011
154

Công văn 1333/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý, sử dụng tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2011
155

Công văn 541/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 30/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2011
156

Công văn 6951/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 19/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2010
157

Công văn 15352/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ tờ khai xuất nhập cảnh tại một số cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 12/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2010
158

Công văn 91/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với bàu bay xuất nhập cảnh và hành lý của người xuất nhập cảnh tại cảng hàng không Cần Thơ

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 08/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2010
159

Công văn 9045/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về đàm phán ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
160

Công văn 7010 CV/A18(P3) của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 19/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2009
Vui lòng đợi