Danh mục

Văn bản Luật Xuất nhập cảnh

Có tất cả 489 văn bản: Xuất nhập cảnh
461

Nghị định 79/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 17/CP ngày 6/2/1995 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 29/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
462

Thông tư 16/1998/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 12/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
463

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 12/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
464

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Philipin và Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc miễn thị thực cho những người mang hộ chiếu ngoại giao

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 20/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
465

Quyết định 875/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 21/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
466

Nghị định 76/CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/CP ngày 24 tháng 3 năm 1995 về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 06/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
467

Thông tư 163-NG/TT của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24 ngày 24/3/1995 của Chính phủ về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 29/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
468

Thông tư 63/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 6-2-1995 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 20/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
469

Nghị định 17/CP của Chính phủ về việc ban hành Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 06/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
470

Quyết định 257/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt khi xuất nhập cảnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 21/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
471

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về điều kiện đi lại của công dân hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 07/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
472

Thông tư 845-TCHQ/GQ của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất, nhập cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 02/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
473

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân về việc miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 30/06/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
474

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về điều kiện đi lại của công dân hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 28/10/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
475

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus về việc đi lại lẫn nhau miễn thị thực vì việc công

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 25/10/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
476

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ucraina về điều kiện đi lại miễn thị thực lẫn nhau của công dân

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 21/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
477

Thông tư 08/BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 48-CP ngày 8/7/1993 về hộ chiếu và thị thực

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 23/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
478

Nghị định 48-CP của Chính phủ về hộ chiếu và thị thực

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 08/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
479

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hungary về việc miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

Lĩnh vực: Ngoại giao;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 04/05/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
480

Thông tư 769-NG/TT của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 4-CP ngày 18-01-1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 17/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi