Tra cứu Công văn về Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.917 văn bản: Xây dựng
21

Công văn 6483/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về tình trạng ngập cục bộ tại Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây

22
23

Công văn 3474/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa di tích lịch sử Căn cứ Thanh niên cách mạng Trảng Bàng tại Rừng Rong - tỉnh Tây Ninh

24

Công văn 6281/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

25

Công văn 6242/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung, Thành phố Cần Thơ

26

Công văn 6167/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD

27

Công văn 3636/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 61/2022/QH15 và đánh giá sơ bộ việc thực hiện Luật quy hoạch, các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

28

Công văn 6118/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phương án, phương thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành

29

Công văn 3572/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng hướng dẫn rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã

30

Thông báo 311/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 6 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải

31

Công văn 6032/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc phân giao cơ quan đầu mối tổng hợp, điều phối triển khai thực hiện các dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

32
33

Công văn 56948/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc quy định về hóa đơn, chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

34

Báo cáo 150/BC-BXD của Bộ Xây dựng tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/03/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

35

Công văn 5917/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

36

Công văn 5705/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về tình hình cung ứng vật liệu cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

37

Công văn 3316/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, bảo hành công trình

38

Công văn 4865/BCT-DKT của Bộ Công Thương về chi phí ăn định lượng trong dự toán xây dựng công trình mỏ than hầm lò

39

Công văn 3173/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật về hợp đồng xây dựng

40

Công văn 5387/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phương án đầu tư giai đoạn 2, Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) -Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)