Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.255 văn bản: Xây dựng
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6964-2:2008 ISO 2631-2:200 Rung động cơ học và chấn động-Đánh giá sự tiếp xúc của con người với rung động toàn thân-Phần 2: Rung động trong công trình xây dựng (từ 1 Hz đến 80 Hz)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730:2008 Sơn alkyd-Yêu cầu kỹ thuật chung

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7575-3:2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng-Phần 3: Hướng dẫn lắp dựng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2019
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7575-1:2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng-Phần 1: Quy định kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2019
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12250:2018 Cảng thủy nội địa-Công trình bến-Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7960:2008 Ván sàn gỗ-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2018
47

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7218:2002 Kính tấm xây dựng-Kính nổi-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2018
48

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7219:2002 Kính tấm xây dựng-Phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2018
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7952-8:2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông-Phương pháp thử-Phần 8: Xác định hệ số ngót sau khi đóng rắn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7952-7:2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông-Phương pháp thử-Phần 7: Xác định khả năng thích ứng nhiệt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
51

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6416:1998 Vật liệu chịu lửa-Vữa samôt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2018
52

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7364-3:2004 Kính xây dựng-Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp-Phần 3: Kính dán nhiều lớp

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2018
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7364-4:2018 ISO 12543-4:2011 Kính xây dựng-Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp-Phần 4: Phương pháp thử độ bền

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7364-2:2018 Kính xây dựng-Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp-Phần 2: Kính dán an toàn nhiều lớp

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7364-1:2018 ISO 12543-1:2011 Kính xây dựng-Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp-Phần 1: Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7364-5:2018 ISO 12543-5:2011 Kính xây dựng-Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp-Phần 5: Kích thước và hoàn thiện

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10685-2:2018 ISO 1927-2:2012 Vật liệu chịu lửa không định hình-Phần 2: Lấy mẫu thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11916-4:2018 ISO 13765-4:2004 Vữa chịu lửa-Phần 4: Xác định cường độ bám dính khi uốn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11914-4:2018 ISO 10081-4:2014 Phân loại sản phẩm chịu lửa định hình sít đặc-Phần 4: Sản phẩm đặc biệt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11970:2018 Xi măng-Xác định nhiệt thủy hóa theo phương pháp bán đoạn nhiệt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
Vui lòng đợi