Danh mục

Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.139 văn bản: Xây dựng
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11710:2017 Nhựa đường-Thử nghiệm xác định ảnh hưởng của nhiệt và không khí bằng phương pháp sấy màng mỏng xoay

Ban hành: 21/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6475:2017 Hệ thống đường ống biển-Phân cấp và giám sát kỹ thuật

Ban hành: 13/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
43

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2017/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Ban hành: 29/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
44

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 61-MT:2016/BTNMT Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

Ban hành: 10/03/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
45

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-6:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình cấp xăng dầu, khí đốt

Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
46

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-5:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình cấp điện

Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
47

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-7:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình chiếu sáng

Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
48

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-10:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình nghĩa trang

Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
49

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-3:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình hào và tuynen kỹ thuật

Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
50

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-9:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng

Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
51

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-8:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình viễn thông

Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
52

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình giao thông

Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
53

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-2:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình thoát nước

Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
54

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-1:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình cấp nước

Ban hành: 01/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10406:2015 Công trình thủy lợi-Tính toán hệ số tiêu thiết kế

Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10397:2015 Công trình thủy lợi-Đập hỗn hợp đất đá đầm nén-Thi công, nghiệm thu

Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10396:2015 Công trình thủy lợi-Đập hỗn hợp đất đá đầm nén

Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
58

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2015/BCT Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước

Ban hành: 11/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
59

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2014/BXD Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

Ban hành: 29/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
60

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2014/BXD Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Ban hành: 29/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
Vui lòng đợi