Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.298 văn bản: Xây dựng
1501

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

1502
1503

Quyết định 1646/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường giao thông đoạn tránh Ngã Ba Chè, từ xã Thiệu Trung đến Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa

1504

Quyết định 1647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035

1505

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định phân cấp quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

1506

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong công tác cấp giấy phép xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

1507
1508

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

1509

Quyết định 1268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Sông Bui, huyện Bắc Trà My

1510

Quyết định 1618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

1511

Quyết định 1269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn công trình Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn

1512

Quyết định 1616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường từ Tỉnh lộ 514 (xã Minh Dân) đi Tỉnh lộ 517 (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn

1513

Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1514

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương

1515

Quyết định 1255/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cầu An Phú, huyện Quế Sơn

1516

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

1517

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn tỉnh

1518

Quyết định 1192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1519
1520

Quyết định 1548/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xử lý khẩn cấp hồ Khe Tre, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống và xã Yên Lạc, huyện Như Thanh