Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.352 văn bản: Xây dựng
1481

Quyết định 933/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định một số nội dung thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị sử dụng vốn khác trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
1482

Quyết định 511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị dịch vụ Đồng Sơn - Tiền Phong (tỷ lệ 1/500)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1483

Quyết định 1681/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trường Trung học cơ sở Võ Xán; Hạng mục: Xây dựng 16 phòng học, Nhà tập thể thao và Nhà bộ môn

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
1484

Quyết định 513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Đại Phú thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1485

Quyết định 521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng, xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang và xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (tỷ lệ 1/500)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1486

Quyết định 1397/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch điểm đấu nối vào tuyến Quốc lộ 60 đi qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
1487

Quyết định 1243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
1488
1489

Quyết định 918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, bảo trì Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Xây dựng Tải về
1490

Quyết định 1421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 nguồn ngân sách Trung ương cho dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
1491

Quyết định 1775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống

Lĩnh vực: Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
1492

Quyết định 1779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán khảo sát, lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 16, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1493

Quyết định 1778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tiểu dự án Hệ thống thủy lợi Sông Lèn - Dự án Kexim 1, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1494

Quyết định 1394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Đề án Kiên cố hoá hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
1495

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Xây dựng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1496

Quyết định 491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới thị trấn Kép, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1497

Quyết định 1391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C, huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
1498

Quyết định 1373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Điện Bàn

Lĩnh vực: Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
1499

Quyết định 1739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà học bộ môn, nhà đa năng và các công trình phụ trợ trường Trung học phổ thông Nga Sơn, huyện Nga Sơn

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
1500

Quyết định 481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị dịch vụ Ninh Sơn, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về