Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.450 văn bản: Xây dựng
1461

Quyết định 4317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa”

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
1462

Quyết định 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
1463

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1464

Quyết định 3507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
1465

Quyết định 4647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Đà trên địa bàn xã Sơn Đà, huyện Ba Vì và ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng công trình để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
1466

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1467

Quyết định 4615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh Quyết định 8665/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
1468

Quyết định 2985/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, thay thế; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Quản lý công trình chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
1469

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phân cấp thẩm quyền thỏa thuận xây dựng, công bố hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
1470

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành định mức dự toán xây dựng đặc thù và định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1471

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
1472

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất của Thành phố Vị Thanh để đầu tư xây dựng 02 dự án: 06 trục đường nội ô thành phố và đường Lê Quý Đôn nối dài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
1473

Quyết định 2705/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh (chuẩn hóa ngành Xây dựng)

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
1474

Quyết định 2704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lệ phí trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Công nghiệp, Xây dựng, Hành chính Tải về
1475

Quyết định 3297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
1476

Quyết định 4513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Cảng container Phù Đổng, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: tại các xã Cổ Bi và Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
1477

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1478

Quyết định 49/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1479

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1480

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định về Bảng giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp, xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về