Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.583 văn bản: Xây dựng
1421

Quyết định 101/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/2000 (phần hạ tầng kỹ thuật) Địa điểm: Quận Cầu Giấy, Quận Tây Hồ, huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
1422

Quyết định 99/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Ngọc Thuỵ Địa điểm:tại các phường Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh quận Long Biên Hà Nội

Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
1423

Quyết định 98/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng điều chỉnh cục bộ lô đất ký hiệu 03, 04A thuộc khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính tỷ lệ 1/500

Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
1424

Quyết định 97/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Trung tâm giao lưu hàng hoá và khu công viên, cây xanh, hồ điều hoá tại huyện Đông Anh, Hà Nội (các xã: Kim Chung, Hải Bối và Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội)

Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
1425

Quyết định 48/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
1426

Chỉ thị 12/2006/CT-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra các dự án đầu tư, công trình xây dựng có sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 11/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
1427

Quyết định 35/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao kế hoạch vốn XDCB năm 2006 cho dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư, GPMB

Ban hành: 27/03/2006
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1428

Quyết định 32/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu thể thao ngoài trời và khu dịch vụ thể thao (thuộc khu Liện Hiệp thể thao Quốc Gia) địa điểm: xã Mễ Trì, Mỹ Đình - huyện Từ Liêm - thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1429

Quyết định 31/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dưng theo quy hoạch chi tiết khu đấu giá quyền sử dụng tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp - huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500 (phần quy hoạch hạ tầng kỹ thuật) địa điểm: xã Ngũ Hiệp, xã Tứ Hiệp - huyện Thanh Trì - Hà Nội

Ban hành: 20/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1430

Quyết định 28/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định cấp giấy chép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1431

Quyết định 24/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập hội đồng kiến trúc - quy hoạch thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2006 - 2010

Ban hành: 09/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1432

Quyết định 22/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Xuân Phương - huyện Từ Liêm - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 08/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1433

Quyết định 17/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Xuân Phương - huyện Từ Liêm, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 22/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1434

Quyết định 15/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập ban đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1435

Quyết định 16/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập tổ công tác giúp việc cho ban đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1436

Quyết định 11/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điểu chỉnh cục bộ ranh giới quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại xã Trung Văn - huyện Từ Liêm - Hà Nội

Ban hành: 23/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1437

Quyết định 04/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2006
1438

Quyết định 241/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi một số nội dung quy định về việc thực hiện các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/12/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
1439

Quyết định 199/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt đọng của ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
1440

Quyết định 182/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm thông tin và dịch vụ xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở xây dựng thành phố

Ban hành: 30/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
Vui lòng đợi