Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.463 văn bản: Xây dựng
1381

Quyết định 4965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1382

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1383

Quyết định 4970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới trung tâm, Thành phố Thanh Hoá

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1384

Quyết định 4954/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1385

Quyết định 4901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa”

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
1386

Quyết định 73/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1387

Quyết định 1366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng (tỷ lệ 1/500)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1388

Quyết định 1362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu Khu số 2, Thành phố Bắc Giang

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1389

Quyết định 3580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt giá trị tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn Pring, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1390

Quyết định 4910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
1391

Quyết định 4913/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Kiểu, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1392

Quyết định 4914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1393

Quyết định 3548/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đính chính Điều 2, Quyết định 25/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1394

Quyết định 1356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm đô thị, thể thao và văn hóa thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1395

Quyết định 1354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 14, thuộc Khu đô thị phía Nam, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1396

Quyết định 3553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và năm 2045

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
1397

Quyết định 4879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Newhouse City tại xã Hoằng Đức, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1398

Quyết định 3536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện ghi thu, ghi chi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà chủ đầu tư được Nhà nước giao đất đã tự nguyện ứng trước được trừ vào tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
1399

Quyết định 1346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1400

Quyết định 55/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về