Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.298 văn bản: Xây dựng
1361
1362

Quyết định 2255/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Cụm công nghiệp - Khu đô thị Tiên Trang, huyện Quảng Xương

1363
1364

Quyết định 1259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc cho phép lập Quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến năm 2040

1365

Quyết định 2228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Đông Tân Phong tại thị trấn Tân Phong và xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương

1366

Quyết định 1704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam

1367

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp, ủy quyền quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

1368

Quyết định 2214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Sửa chữa, cải tạo làng học sinh Trường trung học phổ thông Mường Lát, huyện Mường Lát

1369

Quyết định 2211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn

1370

Quyết định 2209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã

1371

Quyết định 1997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng cơ sở sinh hoạt tôn giáo của Nhà thờ Nhơn Mỹ tại phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn

1372

Quyết định 2213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa

1373

Quyết định 622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng nhà ở, nhà ở kết hợp thương mại hỗn hợp tại phân khu số 2, khu đô thị phía Nam, Thành phố Bắc Giang”

1374

Quyết định 1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa, Thành phố Quy Nhơn

1375

Quyết định 2206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Nhi Sơn (khu chính), huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

1376

Quyết định 1318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050

1377

Quyết định 2182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đường giao thông từ cầu Thắng Phú (xã Quảng Ngọc) đi Quốc lộ 1A (xã Quảng Bình), huyện Quảng Xương

1378
1379

Quyết định 1668/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam

1380

Quyết định 2183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn châu Âu tại xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa