Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.768 văn bản: Xây dựng
1341

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2017
1342

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
1343

Quyết định 49/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2011
1344

Quyết định 50/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2011
1345

Quyết định 3387/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước Kiển (Khu Nam Sài Gòn giai đoạn 3), huyện Nhà Bè

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2011
1346

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Điều 11 của Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/03/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 07/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2011
1347

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình nhà ở, căn hộ và các hạng mục công trình xây dựng phụ trợ thuộc các khu chung cư vụ công tác tái định cư trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2011
1348

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
1349

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 17/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2011
1350

Quyết định 3061/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, phường Phước Long A và phường Phước Bình, quận 9

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2011
1351

Quyết định 3060/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Long Thới - Nhơn Đức thuộc địa bàn hai xã Long Thới và Nhơn Đức, huyện Nhà Bè

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2011
1352

Quyết định 3054/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc (diện tích 60,21ha), phường An Phú, quận 2

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2011
1353

Quyết định 37/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định các thủ tục áp dụng tại Ban Quản lý Khu Nam trong lĩnh vực xây dựng và đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2011
1354

Chỉ thị 18/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 03/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2020
1355

Quyết định 2454/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều hòa kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2011
1356

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
1357

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 19/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2011
1358

Quyết định 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 06/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2011
1359

Quyết định 1859/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2011
1360

Quyết định 1858/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2011
Vui lòng đợi