Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.481 văn bản: Xây dựng
1321

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
1322

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định đảm bảo an toàn các công trình lân cận và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
1323

Quyết định 1185/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình liên thông đối với từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
1324

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1325

Nghị quyết 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
1326

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1327

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1328

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1329

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
1330

Quyết định 3245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp giấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
1331

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành đơn giá dịch vụ lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
1332

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1333

Quyết định 927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
1334

Quyết định 602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và 09 thủ tục hành chính mới sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
1335

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1336

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Xây dựng Tải về
1337

Quyết định 2280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1338

Quyết định 1107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành các quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
1339

Quyết định 2144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Bệnh viện Nhi trung ương cơ sở 2, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Xã Ngọc Mỹ - huyện Quốc Oai - Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1340

Quyết định 2143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bệnh viện Phụ sản trung ương cơ sở 2, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Tại xã Ngọc Mỹ - huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về