Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.420 văn bản: Xây dựng
1301

Quyêt định 158/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Cổ Nhuế, tỷ lệ 1/500 địa điểm: xã Cổ Nhuế - huyện từ Liêm - Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 19/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1302

Quyết định 225/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao nhiệm vụ cho Sở xây dựng và uỷ quyền cho Giám đốc Sở xây dựng trong việc điều hành thực hiện đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư theo chỉ thị số 24/2004/CT-UB ngày 31 tháng 08 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
1303

Quyêt định 151/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm - Hà Nội (tỷ lêj 1/2000)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1304

Quyết định 149/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Thịnh Liệt, tỷ lệ 1/500 địa điểm:tại các phường: Thịnh Liệt, Hoàng Văn Thụ, Tương Mai, quận Hoàng Mai - Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1305

Quyết định 220/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách tập trung (phần cấp Uỷ bna nhân dân quận huyện quản lý thuộc chương trình đầu tư cho các phường xã nghèo trọng điểm của thành phố)

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
1306

Quyết định 147/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở từ B1 đến B14 khu tập thuể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa - thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1307

Quyết định 145/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang làng Linh Đàm - xã Hoàng Liệt - huyện Thanh Trì - quận Hoàng Mai, tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 17/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1308

Quyết định 217/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 17/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
1309

Chỉ thị 24/2004/CT-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư dành cho việc tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
1310

Quyết định 205/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cho giám đốc sở Tài nguyên và môi trường giải quyết một số lĩnh vực trong đầu tư xây dựng thuộc ngành tài nguyên môi trường

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/08/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
1311

Quyết định 139/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điểu lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đại Kim - quận Hoàng Mai, Hà Nội, tỷ lệ 1/2000

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1312

Quyết định 195/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 cho tổ chức giám định tư pháp về xây dựng, trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Xây dựng;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/08/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
1313

Quyết định 121/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết cải tạo, chỉnh trang hai bên đường phố Ngô Gia Tự - quận Long Biên - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1314

Quyết định 115/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị nam Thăng Long - giai đoạn II, tỷ lệ 1/500 (phần quy hoạch sử dụng đất và giao thông) địa điểm: các phường Phú Thượng, Xuân La - quận Tây Hồ và các xã Đông Ngạc, Xuân Đỉnh - huyện Từ Liêm - Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1315

Quyết định 188/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và bản quy định kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng khu đô thi mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
1316

Quyết định 110/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ cho viện quy hoạch xây dựng Hà Nội thuộc sở quy hoạch - Kiến trúc thành phố

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2006
1317

Quyết định 163/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bố sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 02/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
1318

Quyết định 105/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho phép công ty xây dựng Hồng Hà thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà được thành lập các xí nghiệp trực thuộc

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2006
1319

Quyết định 144/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp chủ tịch uỷ ban nhân dân quận huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
1320

Quyết định 83/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các ô đất năm giữa đường vành đai 2 và đường Lạc Long Quân (khu D1, D3 và khu D5, D6, D7) phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phú Thượng và Phường Xuân La, quận Tây Hồ - Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
Vui lòng đợi