Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.598 văn bản: Xây dựng
101

Quyết định 584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đệ Đức - Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn

102

Quyết định 211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt Đề án về chính sách khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ sử dụng cho công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

103

Nghị quyết 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2)

104

Quyết định 215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Ngọc Vân, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên (tỷ lệ 1/500)

105

Quyết định 565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy gạch không nung Diên Niên, phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn

106

Quyết định 561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước

107

Nghị quyết 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp từ đường ngã tư xã Tân An tại ĐT.534B đi xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ

108

Nghị quyết 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới cầu Mang Cá 1 và Mang Cá 2 (ĐT.932B); cầu Xả Chỉ (ĐT.933C), tỉnh Sóc Trăng

109

Quyết định 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và Giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

110

Quyết định 198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà lớp học trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ

111

Quyết định 445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An

112

Quyết định 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500)

113
114
115

Quyết định 611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn tại Khu công nghiệp số 4, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn

116

Quyết định 515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2023 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để sửa chữa tường rào Cơ sở Cai nghiện ma túy trực thuộc Sở

117

Quyết định 594/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phú Hưng, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa

118
119

Quyết định 295/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023

120

Quyết định 578/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ ngã ba Voi (Thành phố Thanh Hoá) đi Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá