Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.591 văn bản: Xây dựng
4341

Công văn 12991/SXD-TT của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết Giấy phép xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4342

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4343

Công văn 12935/SXD-KTXD của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
4344

Quyết định 2694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
4345

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4346

Quyết định 2415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật, Quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
4347

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Xây dựng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
4348

Quyết định 2060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính mới ban hành; 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
4349

Quyết định 2364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
4350

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
4351

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4352

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
4353

Quyết định 4660/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4354

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4355

Quyết định 54/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4356

Quyết định 4589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
4357

Quyết định 45/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4358

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
4359

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
4360

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND cuả Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về