Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.575 văn bản: Xây dựng
4301

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4302

Quyết định 58/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
4303

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội trong lĩnh vực xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4304

Quyết định 52/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Đơn giá nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
4305

Nghị quyết 39/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng, Giao thông Tải về
4306

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Xây dựng Tải về
4307

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định quản lý dịch vụ công, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4308

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4309

Quyết định 5085/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
4310

Quyết định 5084/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
4311

Quyết định 59/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
4312

Quyết định 5015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4313

Quyết định 6735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu vực cấu kiện phục vụ cho các công trình xây dựng công nghiệp, thể dục thể thao, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4314

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
4315

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4316

Quyết định 51/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4317

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4318

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Xây dựng Tải về
4319
4320

Quyết định 70/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị gần với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về