Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.583 văn bản: Xây dựng
21

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
22

Quyết định 5330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giao nhiệm vụ tổ chức lập Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N11, tỷ lệ 1/5000 tại lô đất trường Trung học phổ thông có ký hiệu PT-01 thuộc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Gia Lâm, tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
23

Quyết định 52/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
24

Quyết định 51/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
25

Quyết định 4240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố giai đoạn 2021-2025 thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư trực tiếp và cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
26

Quyết định 5289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
27

Quyết định 3544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
28

Quyết định 5256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trường liên cấp theo chỉ tiêu Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
29

Quyết định 5270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch chung ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội theo Quyết định 130/QĐ-TTg ngày 23/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
30

Quyết định 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định về phân cấp, ủy quyền lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2021
31

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
32

Quyết định 5223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện lập Nhiệm vụ và hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 4 đoạn từ quốc lộ 32 đến hết cầu Hồng Hà, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Mê Linh, Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
33

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp lập quy chế quản lý kiến trúc; phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
34

Quyết định 5219/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
35

Nghị quyết 72/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc không tiếp tục thực hiện Nghị quyết 63/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Bình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

Lĩnh vực: Xây dựng;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
36

Nghị quyết 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
37

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
38

Quyết định 5060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành/ Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
39

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2021
40

Quyết định 5189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 tại ô đất HTKT-02. Địa điểm: xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
Vui lòng đợi