Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.611 văn bản: Xây dựng
3601

Công văn 3487/SXD-CPXD của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà/công trình

3602

Quyết định 112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị sinh thái phía tây huyện Thuận Thành

3603
3604

Quyết định 1052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa

3605

Quyết định 834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

3606
3607

Quyết định 330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn

3608

Quyết định 1035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

3609

Quyết định 1036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

3610

Quyết định 1033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

3611

Quyết định 549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ủy quyền công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La

3612

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre

3613

Quyết định 1038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

3614

Quyết định 1034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

3615

Quyết định 1037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

3616

Quyết định 1030/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa kiện toàn Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

3617

Quyết định 811/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu bố trí dân cư nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn thôn 3 xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My

3618

Quyết định 812/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đảm bảo giao thông và trục cảnh quan đường Điện Biên Phủ

3619

Quyết định 281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc​ công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

3620

Quyết định 1003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch tổng thể, kế hoạch thực hiện năm 2021 dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia