Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.625 văn bản: Xây dựng
3501

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
3502

Quyết định 699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành trụ sở của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3503

Quyết định 1623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Lập Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu BTTN Xuân Liên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3504

Quyết định 896/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
3505

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3506

Quyết định 696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Hội trường tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Xây dựng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
3507

Quyết định 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà Nước của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
3508

Quyết định 1341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ sông Bà Rén phía đông Cầu Chìm, huyện Duy Xuyên

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3509

Quyết định 1605/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc và khuôn viên Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3510

Quyết định 864/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái Thịnh Hưng 2, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3511

Quyết định 1202/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu qua tràn tại Km15+600 tuyến Liên Hương - Phan Dũng

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
3512

Quyết định 1331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Viêm Trung (thuộc đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc) tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3513

Quyết định 685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Xây dựng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
3514

Quyết định 689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà hành chính, nhà hiệu bộ Trường Chính trị tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3515

Quyết định 1607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc hiệu chỉnh số liệu chỉ tiêu sử dụng đất tại đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
3516
3517

Quyết định 571/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thôn Trung Lạc, xã Yên Trung, huyện Yên Phong

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
3518

Quyết định 1044/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư thuộc Khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn Hàng Bàng đến đường Tỉnh 923)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3519

Quyết định 1582/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
3520

Quyết định 1315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Điện Minh (giai đoạn 1) tại xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về