Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.243 văn bản: Xây dựng
1661

Công văn 143/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng các Thông tư của Bộ Xây dựng

Ban hành: 03/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2009
1662

Công văn 142/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Ban hành: 03/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2009
1663

Công văn 2384/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc bù giá hợp đồng EPC cho dự án Nhà máy xi măng Tây Ninh do giá vật liệu xây dựng tăng cao

Ban hành: 30/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2009
1664

Công văn 140/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc bù giá nhiên liệu trong chi phí máy thi công xây dựng công trình

Ban hành: 30/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2009
1665

Công văn 2382/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng đơn giá thi công tường hào Bentonnit đập IaM’la

Ban hành: 30/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2009
1666

Công văn 107/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Công ty CP Chế biến gỗ Việt Đức xin cấp giấy phép khai thác mỏ đá granite Suối Tiên-Khánh Hòa

Ban hành: 30/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2009
1667

Công văn 126/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí tư vấn khi điều chỉnh dự toán

Ban hành: 14/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2009
1668

Công văn 1883/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, nhiệm vụ thiết kế dự án và chuyển quyền quản lý khu đất 130ha Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành: 12/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2009
1669

Công văn 2103/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc giới thiệu nhà thầu Tổng Công ty xây dựng số 1 (CC1) được làm tổng thầu EPC dự án xây dựng nhà ở sinh viên tập trung khu vực Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
1670

Công văn 2104/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc giới thiệu nhà thầu Tổng Công ty xây dựng số 1 (CC1) được làm tổng thầu EPC dự án xây dựng ký túc xá sinh viên trường Đại học Cần Thơ

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
1671

Công điện 2075/CĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
1672

Công văn 89/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 4372/SXD-CCQNĐ của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề liên quan đến Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Ban hành: 23/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2009
1673

Công văn 1502/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình trụ sở Bộ Công an

Ban hành: 23/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2009
1674

Công văn 220/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc cấp phôi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ban hành: 23/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2009
1675

Công văn 311/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng Trung Quốc cho Dự án Nhà máy liên hợp gang thép Hà Tĩnh

Ban hành: 10/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2009
1676

Công văn 1396/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí thí nghiệm tăng thêm của công tác thi công bê tông đầm lăn (RCC)

Ban hành: 10/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2009
1677

Thông báo 186/TB-BXD của Bộ Xây dựng kết luận về cuộc họp thẩm định đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh Bắc Nghệ đến 2025

Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
1678

Công văn 1152/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Intertek Việt Nam

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
1679

Công văn 1142/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán công trình chợ Hà Đông

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
1680

Công văn 1145/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc đề nghị giải thích thêm điều kiện lập dự án và lập quy hoạch chi tiết 1/500 theo Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
Vui lòng đợi