Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 1.700 văn bản: Xây dựng
1641

Quyết định 371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống đường ngang nối với đường Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 03/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2012
1642

Quyết định 1035/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Trụ sở làm việc mới của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2011
1643

Thông tư 176/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xây dựng Tải về
Ban hành: 06/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2011
1644

Thông tư liên tịch 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2011
1645

Nghị định 124/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2007
1646

Thông tư 06/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2007
1647

Nghị định 29/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý kiến trúc đô thị

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
1648

Quyết định 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
1649

Quyết định 1570/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 27/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2006
1650

Thông tư 07/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
1651

Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2006
1652

Nghị định 111/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2006
1653

Quyết định 30/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 14/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
1654

Quyết định 29/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 14/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
1655

Quyết định 17/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
1656

Thông tư 01/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Xây dựng Tải về
Ban hành: 17/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
1657

Quyết định 603/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum đến năm 2025

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 14/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
1658

Quyết định 43/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 23/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2004
1659

Quyết định 257/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt qui hoạch thành phố Hạ Long

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
1660

Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông số 38-L/CTN

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 10/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
Vui lòng đợi