Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.341 văn bản: Xây dựng
1641

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định liên quan đến quản lý quy hoạch đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2015
1642

Quyết định 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2015
1643

Quyết định 162/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Viện Khoa học công nghệ xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 06/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2015
1644

Quyết định 144/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Xây dựng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2015
1645

Công văn 186/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, khoanh định các mỏ đá granit trên địa bàn tỉnh Bình Định tại Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng đến năm 2020

Lĩnh vực: Xây dựng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2015
1646

Quyết định 505/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chung Thị trấn sinh thái Chúc Sơn, đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000. Địa điểm: Huyện Chương Mỹ, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2015
1647

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
1648

Quyết định 121/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2015
1649

Quyết định 439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục công trình và hạng mục công trình hư hỏng gây dân sinh bức xúc để thực hiện cải tạo, sửa chữa trước Tết Nguyên đán năm 2015 thuộc quỹ nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2015
1650

Công văn 127/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về phương thức thanh toán Hợp đồng BT đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2015
1651

Quyết định 134/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2015
1652

Quyết định 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2015
1653

Công văn 97/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 19/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2015
1654

Công văn 366/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về Đề án phát triển sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Xây dựng Tải về
Ban hành: 16/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2015
1655

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/03/2014 và Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 18/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 16/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2017
1656

Công văn 19/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD "An toàn cháy cho nhà và công trình"

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 16/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2015
1657

Công văn 18/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD "An toàn cháy cho nhà và công trình"

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 16/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2015
1658

Quyết định 24/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng số 1 - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2015
1659

Công văn 75/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Cao Bằng đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2015
1660

Quyết định 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Lĩnh vực: Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 14/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2015
Vui lòng đợi