Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.175 văn bản: Xây dựng
1641

Công văn 143/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng các Thông tư của Bộ Xây dựng

Ban hành: 03/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2009
1642

Công văn 142/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Ban hành: 03/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2009
1643

Công văn 2384/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc bù giá hợp đồng EPC cho dự án Nhà máy xi măng Tây Ninh do giá vật liệu xây dựng tăng cao

Ban hành: 30/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2009
1644

Công văn 140/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc bù giá nhiên liệu trong chi phí máy thi công xây dựng công trình

Ban hành: 30/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2009
1645

Công văn 2382/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng đơn giá thi công tường hào Bentonnit đập IaM’la

Ban hành: 30/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2009
1646

Công văn 107/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Công ty CP Chế biến gỗ Việt Đức xin cấp giấy phép khai thác mỏ đá granite Suối Tiên-Khánh Hòa

Ban hành: 30/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2009
1647

Công văn 2259/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc báo cáo nhu cầu vay vốn ưu đãi xây dựng nhà ở.

Ban hành: 15/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2009
1648

Công văn 126/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí tư vấn khi điều chỉnh dự toán

Ban hành: 14/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2009
1649

Công văn 2234/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc vốn đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 14/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2009
1650

Công văn 2239/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc báo cáo kết quả công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản năm 2009 và kế hoạch năm 2010

Ban hành: 14/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2009
1651

Công văn 1883/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, nhiệm vụ thiết kế dự án và chuyển quyền quản lý khu đất 130ha Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành: 12/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2009
1652

Công văn 2208/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sân bay Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 09/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2009
1653

Công văn 93/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ nạo vét thông luồng cửa sông, cảng sông giáp biển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Cát Biển

Ban hành: 08/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2009
1654

Công văn 2180/BXD-ĐMDN của Bộ Xây dựng về việc công bố thông tin tổ chức bán cổ phần lần đầu Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng

Ban hành: 08/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2009
1655

Công văn 2103/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc giới thiệu nhà thầu Tổng Công ty xây dựng số 1 (CC1) được làm tổng thầu EPC dự án xây dựng nhà ở sinh viên tập trung khu vực Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
1656

Công văn 2104/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc giới thiệu nhà thầu Tổng Công ty xây dựng số 1 (CC1) được làm tổng thầu EPC dự án xây dựng ký túc xá sinh viên trường Đại học Cần Thơ

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
1657

Công điện 2075/CĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
1658

Thông báo 186/TB-BXD của Bộ Xây dựng kết luận về cuộc họp thẩm định đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh Bắc Nghệ đến 2025

Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
1659

Công văn 1142/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán công trình chợ Hà Đông

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
1660

Công văn 1145/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc đề nghị giải thích thêm điều kiện lập dự án và lập quy hoạch chi tiết 1/500 theo Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
Vui lòng đợi