Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.351 văn bản: Xây dựng
1601

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2015
1602

Công văn 3978/BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bảo đảm an toàn phòng chống lụt bão và an toàn lao động các dự án đang thi công

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2015
1603

Quyết định 2275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị tại phường Thịnh Liệt, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Phường Thịnh Liệt - quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2015
1604

Quyết định 2281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới An Hưng tại ô đất quy hoạch ký hiệu TH-01, tỷ lệ 1/500 (phần Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan) - Địa điểm: Phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2015
1605

Quyết định 2282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Các phường Đồng Mai, Phú Lãm, Yên Nghĩa quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2015
1606

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 19/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2015
1607

Quyết định 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025

Lĩnh vực: Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 18/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2015
1608

Công văn 3124/UBND-XDGT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường khi thi công Dự án tuyến đường sắt đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 13/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2015
1609

Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2015
1610

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế về phối hợp nổ mìn để khai thác đá vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
1611

Công văn 658/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
1612

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đã Nẵng về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 06/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
1613

Nghị định 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 06/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
1614

Công văn 623/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm Dự án áp dụng "Công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng ở Việt Nam"

Lĩnh vực: Xây dựng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2015
1615

Công văn 603/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2015
1616

Quyết định 507/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
1617

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc thành phố Đà Lạt

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2015
1618

Quyết định 470/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2015
1619

Nghị định 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2015
1620

Công văn 1217/UBND-KTN Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc lập thủ tục chấm dứt hoạt động các lò gạch hoffman xây dựng không phép, không đúng quy hoạch

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2015
Vui lòng đợi