Văn bản Luật Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.202 văn bản: Xây dựng
61

Quyết định 1978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Suối Thỏ, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước

62

Quyết định 1475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Sìn Hồ và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sìn Hồ

63
64

Quyết định 1474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mường Tè

65

Quyết định 1493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tôn tạo Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn, hạng mục Xây dựng nhà bia ghi dấu sự kiện và các hạng mục khác tại 08 điểm thuộc Khu di tích

66

Quyết định 1973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự toán kinh phí cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam

67

Quyết định 426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu), huyện Gia Bình đến năm 2035

68

Quyết định 3350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy

69

Quyết định 3343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị trung tâm miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

70

Quyết định 1970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam

71

Công văn 7176/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030"

72

Quyết định 1490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lạng Sơn

73

Quyết định 2241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú An (lô số 20), phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

74
75

Quyết định 3341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

76
77

Quyết định 990/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng

78

Quyết định 1109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép thi công xây dựng trạm bơm, tuyến ống nước thô qua đê hữu Cầu, đê hữu Cà Lồ

79
80

Quyết định 3325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Tây đường CSEDP thuộc khu dân cư Tây Nam đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa