Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.351 văn bản: Xây dựng
6181

Thông tư 02/2000/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn việc quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông

Ban hành: 20/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6182

Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với xây nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê

Ban hành: 19/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
6183

Quyết định 277/QĐ-TTg năm 2000 phê duyệt Đề án tổng thể quân đội tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa gắn với xây dựng các khu quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược, biên giới, ven biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 31/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
6184

Thông tư 01/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng

Ban hành: 01/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
6185

Quyết định 21/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu đối với công tác xây dựng tu bổ đê điều

Ban hành: 16/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
6186

Quyết định 18/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)

Ban hành: 03/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
6187

Công văn về việc cấp vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2000

Ban hành: 26/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
6188

Quyết định 01/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng

Ban hành: 03/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
6189

Thông tư 181/1999/TT-BNN-XDCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước đối với khối lượng công tác XDCB sử dụng lao động nghĩa vụ và tính thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
6190

Quyết định 47/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình

Ban hành: 21/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
6191

Thông tư liên tịch 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC của Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng

Ban hành: 10/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2005
6192

Quyết định 45/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng

Ban hành: 02/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2003
6193

Thông tư 137/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng

Ban hành: 19/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
6194

Quyết định 141/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí thẩm định dự án, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đầu tư xây dựng

Ban hành: 16/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
6195

Thông tư 08/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

Ban hành: 16/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
6196

Quyết định 35/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ban hành: 12/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
6197

Thông tư 05/1999/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý các dự án quy hoạch

Ban hành: 11/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
6198

Chỉ thị 30/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị

Ban hành: 26/10/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
6199

Công văn 2834/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về Chương trình khung tổ chức thực hiện định hướng phát triển cấp nước đô thị đến năm 2020

Ban hành: 22/10/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
6200

Quyết định 29/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

Ban hành: 22/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
Vui lòng đợi