Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.226 văn bản: Xây dựng
6161

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị

Xác thực: 20/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
6162

Thông báo 27/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định vay vốn cho dự án Xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình và đường dây truyền tải (II) giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

Ban hành: 15/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2015
6163

Công văn 3214/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về Quyết định phê duyệt cơ chế thực hiện xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

Ban hành: 08/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2014
6164

Thông tư 11/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản

Ban hành: 31/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2013
6165

Thông báo 218/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Chương trình vật liệu xây không nung và giải pháp xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, hóa chất

Ban hành: 17/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2013
6166

Quyết định 2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước các dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Ban hành: 02/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2009
6167

Công văn 1682/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện sông Hậu I

Ban hành: 12/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
6168

Công văn 116/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn thép xây dựng cho công trình Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Ban hành: 23/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2009
6169

Thông tư 06/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 17/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
6170

Công văn 563/BXD-KHTK của Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty cổ phần đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 2

Ban hành: 03/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
6171

Công văn 110/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho Hạng mục Kênh xả nước dùng chung của Trung tâm nhiệt điện Nhơn Trạch

Ban hành: 17/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2009
6172

Công văn 240/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc quy hoạch địa điểm nhà máy nhiệt điện Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 23/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
6173

Công văn 6814/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thời hạn hoàn thành Dự án nhiệt điện Cà Mau 2

Ban hành: 13/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2008
6174

Quyết định 14/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông

Ban hành: 21/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2008
6175

Công văn 99/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC)

Ban hành: 17/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2020
6176

Quyết định 18/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 365:2007 "Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế"

Ban hành: 15/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
6177

Quyết định 29/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Ban hành: 14/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
6178

Quyết định 20/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 352: 2005 "Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô"

Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
6179

Quyết định 11/2001/QĐ/BNN-XDCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Ban hành: 19/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
6180

Thông tư 06/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 179/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng

Ban hành: 04/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
Vui lòng đợi