Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.255 văn bản: Xây dựng
21

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Binh về việc ban hành Quy định về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
22

Quyết định 1343/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V

Lĩnh vực: Xây dựng; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 14/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
23

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Xây dựng Tải về
Xác thực: 14/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
24

Công văn 8576/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
25

Quyết định 1337/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc kiện toàn Ban Điều phối Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Xây dựng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
26

Quyết định 4590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang. Địa điểm: Tại số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
27

Công văn 4945/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về vướng mắc, bất cập trong việc triển khai thực hiện QCVN 16:2019/BXD

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
28

Công văn 1386/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 12/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
29

Công văn 8537/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện các Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
30

Thông báo 360/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 12/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
31

Thông báo 356/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi kiểm tra tình hình triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2020
32

Quyết định 1216/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán một số chi phí và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Xây dựng; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 08/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
33

Quyết định 1214/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt bổ sung dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn năm 2020 giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công thuộc Dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu

Lĩnh vực: Xây dựng; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 08/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
34

Quyết định 1526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng; Cơ cấu tổ chức; Chính sách Tải về
Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
35

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc thực hiện thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
36

Thông báo 11485/TB-SXD-VLXD của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2020

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2020
37

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Xác thực: 06/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
38

Công văn 1346/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
39

Công văn 1345/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
40

Nghị quyết 143/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
Vui lòng đợi