Văn bản Luật Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.726 văn bản: Xây dựng
21

Quyết định 919/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Yên

22
23

Công văn 3876/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Hải Phòng và Ninh Bình

24

Quyết định 586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

25

Quyết định 1794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới thuộc khu đô thị Nam Thành phố Thanh Hóa

26

Chỉ thị 04/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

27

Quyết định 637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt nội dung và mức hỗ trợ dự kiến đối với các dự án xây dựng nhà màng sản xuất nông nghiệp

28

Kế hoạch 92/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ Khởi công Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và khởi công dự án cầu Phước An

29

Thông tư 32/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch

30

Quyết định 1868/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán kinh phí trích đo bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 dự án Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn

31

Công văn 3754/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La

32

Quyết định 1775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án số 1 Khu đô thị trung tâm Thành phố Thanh Hóa

33

Công văn 3742/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

34

Công văn 3991/UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải

35
36

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

37
38
39

Quyết định 1196/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Khu kinh tế, công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

40

Công văn 3734/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Đồng Hới