Danh mục

Tra cứu Công văn về Vi phạm hành chính

Có tất cả 219 văn bản: Vi phạm hành chính
61

Công văn 14667/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc miễn phạt chậm nộp thuế và xử phạt vi phạm hành chính theo kết quả kiểm tra sau thông quan

Ban hành: 10/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2014
62

Công văn 14581/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc chính sách mặt hàng và gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt

Ban hành: 05/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2014
63

Công văn 9664/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về một số khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Ban hành: 03/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2014
64

Công văn 14460/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 02/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2014
65

Công văn 9646/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 02/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2014
66

Công văn 14078/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 24/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2014
67

Công văn 4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 07/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2014
68

Công văn 13376/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt và vướng mắc xử lý vi phạm

Ban hành: 04/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2014
69

Công văn 8305/UBND-TNMT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc rà soát, công khai trên trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai

Ban hành: 28/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2014
70

Công văn 15214/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc vướng mắc xử phạt

Ban hành: 23/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2014
71

Công văn 4213/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt về hóa đơn

Ban hành: 29/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2015
72

Công văn 6681/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công đoàn

Ban hành: 29/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2014
73

Công văn 10467/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc giải đáp vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 21/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2014
74

Công văn 2466/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời khấu trừ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 07/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2016
75

Công văn 5656/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 21/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2014
76

Công văn 5635/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc theo dõi và hạch toán tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 20/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2014
77

Công văn 4825/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính

Ban hành: 05/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2014
78

Công văn 568/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn

Ban hành: 26/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2014
79

Công văn 375/TCT-PC của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Ban hành: 07/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
80

Công văn 817/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thống nhất mức xử phạt đối với vi phạm của báo chí

Ban hành: 07/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
Vui lòng đợi