Danh mục

Tra cứu Công văn về Vi phạm hành chính

Có tất cả 219 văn bản: Vi phạm hành chính
41

Công văn 1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Nghị định 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 12/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2016
42

Công văn 1995/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2016
43

Công văn 1052/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ

Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2016
44

Công văn 1304/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 01/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2016
45

Công văn 11024/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng, ban hành các nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định 1473/QĐ-TTg

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2016
46

Báo cáo 342/BC-BTP của Bộ Tư pháp về việc xây dựng, ban hành các Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định 1473/QĐ-TTg

Ban hành: 14/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2015
47

Công văn 5236/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế

Ban hành: 08/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
48

Công văn 17941/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc triển khai công tác thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2015
49

Công văn 9362/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền bán tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
50

Công văn 3751/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ về miễn xử phạt vi phạm hành chính đối với người lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước

Ban hành: 16/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2015
51

Công văn 3750/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị quyết 62/NQ-CP của Chính phủ

Ban hành: 16/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2015
52

Công văn 1947/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với chậm nộp hồ sơ khai nghĩa vụ tài chính về đất

Ban hành: 21/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2015
53

Công văn 1876/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng

Ban hành: 18/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2015
54

Công văn 3426/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Ban hành: 16/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2015
55

Công văn 1372/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Ban hành: 14/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2015
56

Công văn 3030/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý đối với hàng hóa đã tiêu hủy

Ban hành: 06/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2015
57

Công văn 1174/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Ban hành: 03/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2015
58

Công văn 2822/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực hiện Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ban hành: 01/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2015
59

Công văn 968/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra, kiểm tra

Ban hành: 20/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2015
60

Công văn 1398/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Ban hành: 27/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2015
Vui lòng đợi