Danh mục

Tra cứu Công văn về Vi phạm hành chính

Có tất cả 219 văn bản: Vi phạm hành chính
21

Công văn 5762/BGTVT-TTr của Bộ Giao thông Vận tải về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

Ban hành: 19/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2019
22

Công văn 289/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính chậm nộp, không nộp hồ sơ khai thuế

Ban hành: 25/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2019
23

Công văn 5940/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ban hành: 11/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2018
24

Công văn 7348/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bố trí kinh phí từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm cho công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của các Bộ

Ban hành: 20/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
25

Công văn 1843/TCT-PC của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 18/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2018
26

Thông báo 73/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại cuộc họp về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Ban hành: 23/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
27

Công văn 1239/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng về Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2018
28

Công văn 249/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 16/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2018
29

Công văn 12834/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 64/2013/NĐ-CP, Nghị định 93/2014/NĐ-CP

Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
30

Công văn 5478/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

Ban hành: 28/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
31

Công văn 7553/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện một số Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2017
32

Công văn 5079/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chấn chỉnh công tác thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 16/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2017
33

Công văn 3403/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với hồ sơ khai thuế nộp chậm trên 90 ngày

Ban hành: 31/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2017
34

Công văn 3351/ATTP-TTr của Cục An toàn thực phẩm về việc đăng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ban hành: 19/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2017
35

Công văn 10744/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Thông tư 155/2016/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP

Ban hành: 14/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2016
36

Công văn 867/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Ban hành: 13/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
37

Công văn 2659/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 10/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2019
38

Công văn 5223/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt qua hệ thống camera tự động từ nguồn xã hội hóa đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2016
39

Công văn 5742/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc bán đấu giá hàng tịch thu

Ban hành: 21/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
40

Công văn 5583/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc triển khai, quán triệt, phổ biến Luật Tố tụng hành chính 2015 và Nghị định 45/2016/NĐ-CP

Ban hành: 15/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2016
Vui lòng đợi