Danh mục

Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Có tất cả 1.017 văn bản: Vi phạm hành chính
101

Quyết định 376/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
102

Quyết định 321/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
103

Nghị định 14/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
104

Quyết định 239/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
105

Công văn 779/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
106

Quyết định 831/QĐ-BCA-V03 của Bộ Công an về việc ban hành Chương trình công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trong Công an nhân dân

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
107

Quyết định 165/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính"

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
108

Công văn 107/STP-XDKT&TDTHPL của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương về việc xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Vi phạm hành chính;Tư pháp-Hộ tịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2021
109

Quyết định 187/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Tư pháp-Hộ tịch;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
110

Công văn 295/TCT-PC của Tổng cục Thuế về việc thông báo đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
111

Quyết định 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
112

Nghị định 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
113

Công văn 29/CP-KTTH của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
114

Nghị định 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Chứng khoán Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/01/2021
115

Thông tư 173/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
116

Công văn 1816/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 149/2014/TT-BTC

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
117

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
118

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
119

Thông báo 392/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về ý kiến của Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
120

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng để thực hiện chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 02/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
Vui lòng đợi