Danh mục

Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Có tất cả 1.017 văn bản: Vi phạm hành chính
941

Nghị định 44/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cá

Ban hành: 01/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2004
942

Thông tư 09/2000/TT-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Ban hành: 29/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
943

Thông tư 89/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Ban hành: 28/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
944

Thông tư 03/2000/TT-TCTK của Tổng cục Thống kê vê việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/1999/TT-TCTK hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Ban hành: 28/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
945

Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa họcvề việc ban hành các mẫu văn bản về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường

Ban hành: 07/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2005
946

Nghị định 22/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 10/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2004
947

Thông tư 60/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Ban hành: 20/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
948

Nghị định 20/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Ban hành: 15/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
949

Công văn 2302/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý miễn phạt

Ban hành: 22/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2005
950

Nghị định 16/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ

Ban hành: 10/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
951

Công văn 69-TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT/BTC-BQP

Ban hành: 24/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
952

Công văn 1579/TCHQ-PC của Tổng cục hải quan về việc xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 13/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
953

Thông tư 01/2000/TT-TCTK của Tổng cục Thống kê về việc bổ sung Thông tư số 04/1999/TT-TCTK hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Ban hành: 10/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
954

Công văn 1302/CP-KTTH của Chính phủ về việc xử phạt chậm nộp thuế xuất nhập khẩu

Ban hành: 10/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
955

Thông tư 114/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Thông tư số 128/TT-BTC ngày 22/09/1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/04/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Ban hành: 23/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
956

Nghị định 93/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Ban hành: 07/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2005
957

Nghị định 92/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Ban hành: 04/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2006
958

Thông tư 05/1999/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 16/CP ngày 20/03/1996 và Nghị định 54/1998/NĐ-CP ngày 21/07/1998 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan

Ban hành: 26/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
959

Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
960

Quyết định 725/1999/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế quy định tạm thời một số biện pháp phòng ngừa và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ban hành: 30/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
Vui lòng đợi