Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Có tất cả 933 văn bản: Vi phạm hành chính
921

Nghị định 19/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 06/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
922

Nghị định 16/CP của Chính phủ về việc quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Lĩnh vực: Hải quan;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 20/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
923

Thông tư liên tịch 01-TTLB/NV-GTVT của Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số điểm về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 13/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
924

Thông tư 05/LĐTBXH-TT của Bộ lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính về không ký kết hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995 và số 88/CP ngày 14/12/1995

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 12/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2003
925

Thông tư liên tịch 08/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 31/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
926

Nghị định 01/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
927

Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 12/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
928

Nghị định 87/CP của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 12/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2005
929

Nghị định 49/CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 26/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
930

Quy định 157/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về xử lý vi phạm quy định về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 25/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
931

Nghị định 53-CP của Chính phủ về việc quy định các biện pháp xử lý đối với cán bộ, viên chức Nhà nước và những người có hành vi liên quan đến mại dâm, ma tuý, cờ bạc và say rượu bê tha

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 28/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2003
932

Quyết định 180-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 22/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
933

Quyết định 1052/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc quy định các hình thức xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 25/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi