Danh mục

Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Có tất cả 1.016 văn bản: Vi phạm hành chính
921

Nghị định 87/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 21/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
922

Công văn về việc xử lý vi phạm chế độ hoá đơn, chứng từ

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 31/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
923

Thông tư liên tịch 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP của Bộ Thương mại và Ban Vật giá Chính phủ về hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra, thanh tra thực hiện Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 1/9/2000 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá cả

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 16/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
924

Thông tư 49/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT ngày 3/5/2000 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 14/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
925

Thông tư 16/2001/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số điểm về vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 05/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
926

Nghị định 39/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 13/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
927

Nghị định 31/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
928

Thông tư 30/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 16/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
929

Nghị định 19/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 11/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
930

Thông tư 08/2001/TT-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 01/2001/NĐ-CP ngày 4/1/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 07/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
931

Thông tư 24/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 16/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
932

Thông tư liên tịch 16/2001/TTLT-BTC-BVGCP của Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ về hướng dẫn việc thu, quản lý và sử dụng tiền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 21/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
933

Thông tư 01/2001/TT-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/2000/NĐ-CP ngày 10/7/2000 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Chứng khoán Tải về
Ban hành: 15/02/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2004
934

Nghị định 01/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
935

Quyết định 681/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung mẫu ấn chỉ và bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Lĩnh vực: Hải quan;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 13/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
936

Thông tư 08/2000/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Lĩnh vực: Hải quan;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 20/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2005
937

Thông tư 04/2000/TT-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 1/9/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 15/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
938

Nghị định 58/2000/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/CP ngày 20/3/1996 và Nghị định số 54/1998/NĐ-CP ngày 21/7/1998 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Lĩnh vực: Hải quan;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 24/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
939

Công văn 3645-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý đối tượng kinh doanh xe máy ghi giá trên hoá đơn thấp hơn giá thực tế thành toán

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 06/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
940

Nghị định 44/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cá

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 01/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2004
Vui lòng đợi