Danh mục

Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Có tất cả 1.017 văn bản: Vi phạm hành chính
901

Công văn 1747/TCT/AC của Tổng cục Thuế thông báo phát hành biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 20/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2003
902

Thông tư 47/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 25/2003/TT-BTC ngày 28/3/2003 của Bộ Tài chính về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

Ban hành: 15/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
903

Quyết định 61/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành hệ thống mẫu biểu sử dụng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Ban hành: 07/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2003
904

Quyết định 58/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 16/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
905

Nghị định 37/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh

Ban hành: 10/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2003
906

Nghị định 26/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Ban hành: 19/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
907

Thông tư 15/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô bị tạm giữ do vi phạm luật lệ về trật tự an toàn giao thông

Ban hành: 07/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
908

Nghị định 15/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Ban hành: 19/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
909

Quyết định 318/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, điều hành hoạt động thu phí trên quốc lộ do Nhà nước quản lý

Ban hành: 30/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
910

Quyết định 294/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, điều hành hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 28/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2003
911

Quyết định 4480/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
912

Quyết định 4391/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, bảo đảm chất lượng các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Ban hành: 27/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
913

Quyết định 122/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 30/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2005
914

Nghị định 50/2002/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Ban hành: 25/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
915

Thông tư 22/2002/TT-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc xử lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp

Ban hành: 23/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2004
916

Quyết định 0441/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ban hành quy định về sử dụng cờ hiệu quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới

Ban hành: 16/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
917

Công văn 861/TCT/TTf của Tổng cục Thuế về việc xác định vi phạm và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Ban hành: 25/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
918

Công văn 754/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc xử lý các vi phạm về sử dụng hoá đơn

Ban hành: 19/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
919

Công văn 755/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý ngoại tệ gửi trong bưu kiện, bưu phẩm

Ban hành: 08/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2004
920

Quyết định 25/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995

Ban hành: 01/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2002
Vui lòng đợi