Danh mục

Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Có tất cả 1.044 văn bản: Vi phạm hành chính
21

Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
22

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
23

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Vi phạm hành chính Tải về
Xác thực: 16/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
24

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Chứng khoán Tải về
Xác thực: 06/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
25

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định mức khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
26

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế vận hành, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2022
27

Kế hoạch 142/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
28

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 20/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
29

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 18/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
30

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông;Hàng hải Tải về
Xác thực: 14/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
31

Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2022
32

Quyết định 607/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
33

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Xác thực: 28/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
34

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 28/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
35

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Xác thực: 24/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
36

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định 05/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ người nghiện ma túy đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Y tế-Sức khỏe;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
37

Công văn 2617/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
38

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Vi phạm hành chính Tải về
Xác thực: 16/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
39

Kế hoạch 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Y tế-Sức khỏe;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
40

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
Vui lòng đợi