Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 965 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
81

Công văn 863/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

82

Công văn 861/BVHTTDL-VHDT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hóa truyền thống

83

Phương án 829/PA-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

84

Công văn 1576/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

85

Công văn 1560/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2021-2026

86

Công văn 2136/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát, kiểm tra việc đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến vận tải từ bờ ra đảo và phục vụ du lịch, lễ hội

87

Công văn 2173/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

88

Chương trình 217/CTr-BGDĐT-BVHTTDL phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022 - 2026

89
90

Công văn 920/BYT-DP của Bộ Y tế ý kiến về dự thảo Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

91

Công văn 597/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch

92

Công văn 576/BTTTT-CXBIPH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

93

Công văn 1666/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Quyết định 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

94

Công văn 497/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trong điều kiện bình thường mới

95

Công văn 464/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép khôi phục chính sách thị thực đã áp dụng cho khách nhập cảnh Việt Nam trước khi có dịch COVID-19

96

Công văn 465/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2

97

Thông báo 43/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch

98

Công văn 414/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho ý kiến dự thảo Phương án và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ mở cửa hoạt động du lịch

99

Kế hoạch 395/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng pháp luật năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

100

Công văn 394/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022