Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 965 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
821

Công văn 3451/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2009 tại thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
822

Công văn 2715/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch khu du lịch Tràng An

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
823

Công văn 2512/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
824

Công văn 650/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc chọn huyện đảo Phú Quốc triển khai dự án Khu du lịch giải trí có hoạt động casino

Lĩnh vực: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
825

Công văn 2336/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chương trình hoạt động toàn quốc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
826

Công văn 2263/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án CALI BIỂN - BÌNH THUẬN

Lĩnh vực: Đầu tư, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
827

Thông báo 121/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi giao ban trực tuyến với các tỉnh: Ninh Bình, Quảng Ninh và Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
828

Công văn 2140/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
829

Công văn 2143/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội thảo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
830

Công văn 2077/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đăng cai tổ chức giải Điền kinh trẻ Đông Nam Á năm 2009

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
831

Công văn 2057/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương tổ chức "Năm du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội"

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
832

Thông báo 85/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại cuộc họp bàn về kịch bản Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
833

Thông báo 84/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về môi trường du lịch Tràng An do ảnh hưởng của việc khai thác nguyên liệu và sản xuất của các nhà máy xi măng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
834

Kế hoạch 125/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chăm sóc, tôn tạo và phát huy năm di tích lịch sử, văn hóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận đỡ đầu giai đoạn 2008-2013

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
835

Thông báo 48/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) ngày 12 tháng 02 năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
836

Công văn 926/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
837

Công văn 8767/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về dự án Khu du lịch giải trí có hoạt động casino tại huyện đảo Phú Quốc

Lĩnh vực: Đầu tư, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
838

Thông báo 317/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) ngày 04 tháng 11 năm 2008

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
839

Công văn 5933/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc mua bản quyền truyền hình World Cup 2010

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
840

Công văn 5714/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với lao động biểu diễn nghệ thuật nghỉ việc được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi tại các đơn vị nghệ thuật công lập

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về