Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 988 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
821

Công văn 4979/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Festival Hoa Đà Lạt chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010

822

Công văn 4988/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc phục hồi, bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử của Chính phủ

823

Công văn 4943/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đăng cai tổ chức giải bóng đá U19 Đông Nam Á năm 2009

824

Công văn 1183/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án Tăng cường năng lực nguồn nhân lực du lịch khách sạn do Chính phủ Luxembourg tài trợ

825

Công văn 4791/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thay đổi chủ đầu tư dự án sản xuất phim "1C-con đường huyền thoại"

826

Công văn 4706/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí sản xuất phim "Long Thành cầm giả ca"

827

Hướng dẫn 1111/HD-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá

828

Công văn 4581/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc chính sách kích cầu du lịch

829

Công văn 4419/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đăng cai giải Vovinam thế giới lần thứ nhất năm 2009

830

Công văn 4238/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đăng cai Đại hội võ thuật Châu Á lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2013

831

Công văn 4242/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn Hiệp định về hỗ trợ Văn hoá Việt Nam vì sự phát triển bền vững giai đoạn 2005 - 2009

832

Công văn 4114/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án Thành phố Sáng tạo Nam Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

833

Thông báo 177/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp phiên thứ tư Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III)

834

Báo cáo 246/BC-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá

835

Công văn 4062/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc giải thể Công ty Du lịch dịch vụ và xuất nhập khẩu Hà Giang

836

Công văn 3987/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch

837

Công văn 3896/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị đề án trình Thủ tướng Chính phủ

838

Công văn 1829/BVHTTDL-VP của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch báo cáo việc trả lời chất vấn

839

Công văn 3739/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đặt hàng sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ tổ quốc

840

Công văn 3626/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc mời lãnh đạo một số tỉnh bạn ở nước ngoài dự Festival biển 2009