Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 981 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Kế hoạch 980/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam năm 2023 tại tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
02

Công văn 1011/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm "Ngày Công tác xã hội Việt Nam" năm 2023

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
03

Thông báo 61/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Chương trình tổng thể quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Kế hoạch 683/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
05

Công văn 1225/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
06

Công văn 1224/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị du lịch toàn quốc năm 2023

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
07

Công văn 1170/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Đề án Phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo trong hệ thống thành phố sáng tạo của UNESCO

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
08

Thông báo 54/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09

Hướng dẫn 95-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc báo chí tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023)

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
10

Công văn 524/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm lưu niệm nơi Bác Hồ dừng chân trên đường từ Pắc Bó về Tân Trào tháng 5 năm 1945, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Công văn 645/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại Bộ thiết bị đánh golf ảo

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Kế hoạch 375/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13

Kế hoạch 371/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
14

Công văn 792/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Công văn 349/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
16

Công văn 1161/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thí điểm triển khai dịch vụ tàu lặn tại Vịnh Nha Trang

Lĩnh vực: Giao thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
17

Công văn 752/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy, thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
18

Công văn 116/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự Phật giáo

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
19

Công văn 154/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Công văn 369/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc chương trình khuyến mại có yếu tố đặt cược bóng đá quốc tế

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về