Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 966 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Công văn 3228/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

02

Công văn 2180/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

03

Kế hoạch 64-KH/TWĐTN-CTTN của Ban Chấp hành Trung ương tổ chức các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2023

04

Kế hoạch 1819/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra đảm bảo chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam năm 2023

05

Công văn 1498/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 12, năm 2023

06

Công văn 1401/BVHTTDL-ÐT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyển sinh đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài năm 2023

07

Công văn 3487/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

08

Kế hoạch 1380/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

09

Công điện 221/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 (số hiệu VN-8650) của Công ty trực thăng miền Bắc, Binh đoàn 18 tại khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

10

Kế hoạch 1148/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2023

11

Thông báo 101/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

12

Công văn 1782/BCT-TCCB của Bộ Công Thương về việc phổ biến Quyết định 1520/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ

13

Công văn 1084/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Quyết định 1520/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ

14

Công văn 1248/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

15

Kế hoạch 980/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam năm 2023 tại tỉnh Quảng Trị

16

Công văn 957/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Yên Phúc, Thành phố Hà Nội

17

Công văn 1011/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm "Ngày Công tác xã hội Việt Nam" năm 2023

18

Thông báo 61/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Chương trình tổng thể quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030

19

Kế hoạch 683/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh

20

Công văn 1225/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam