Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.360 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
1721

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thưởng bằng tiền đối với các huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Long An lập thành tích tại các Đại hội thể thao, giải thi đấu thể thao của tỉnh

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1722

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1723

Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1724

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định mức thưởng bằng tiền đối với các huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Long An lập thành tích tại các Đại hội thể thao, giải vô địch thể thao quốc gia

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1725

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1726

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành Quy định việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1727

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lực bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1728

Kế hoạch 91/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề năm 2020

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1729

Quyết định 1736/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Du lịch Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1730

Quyết định 1397/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động bảo tàng, di tích; thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về
1731

Quyết định 1367/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về
1732

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1733

Quyết định 1361/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1734

Quyết định 1280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020-2025

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1735

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về quy định mức thưởng bằng tiền đối với các huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Long An lập thành tích tại các Đại hội thể thao, giải thi đấu thể thao của tỉnh

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1736

Quyết định 893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1737

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1738

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1739

Quyết định 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1740

Công văn 1152/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về