Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 1.187 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
941

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Sở Du lịch Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2015
942

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội thành Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2015
943

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
944

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch

Ban hành: 21/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2015
945

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 09/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2015
946

Quyết định 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2015
947

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 01/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2015
948

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”

Ban hành: 24/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2015
949

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 12/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2015
950

Quyết định 2777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Ban hành: 10/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2015
951

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 09/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
952

Quyết định 1924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Định

Ban hành: 04/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
953

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế về quản lý tổ chức hoạt động lặn biển và thể thao giải trí trên biển tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 03/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
954

Quyết định 163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Du lịch huyện Đảo Lý Sơn

Ban hành: 03/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
955

Quyết định 2278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch khảo sát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, khu dân cư trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 21/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2015
956

Quyết định 1200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ủy quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao đối với các doanh nghiệp kinh doanh thể thao

Ban hành: 19/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2015
957

Quyết định 1358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến 2030”

Ban hành: 12/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
958

Quyết định 1096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 06/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2015
959

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh mức thu phí và đơn vị thu phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 23/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
960

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2015
Vui lòng đợi