Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 1.149 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
921

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh mức thu phí và đơn vị thu phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 23/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
922

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2015
923

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bãi bỏ Quyết định 08/2012/QĐ-UBND ngày 22/03/2012 của Uỷ ban ban nhân dân tỉnh về việc khen thưởng khóm, ấp, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2015
924

Quyết định 199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật Quảng Trị

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 04/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2021
925

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 23/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
926

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế quản lý di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 08/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2022
927

Quyết định 4434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 27/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
928

Quyết định 93/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 59/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 25/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2019
929

Quyết định 88/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 22/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2017
930

Quyết định 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
931

Quyết định 6590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Bảo tàng ngoài công lập "Bảo tàng ký ức chiến tranh Hà Nội"

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2014
932

Quyết định 5940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao sang Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 04/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2014
933

Quyết định 5939/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên cơ quan chủ quản đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 04/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2014
934

Quyết định 6236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm trên địa bàn Thành phố Hà Nội (giai đoạn 2015-2020)

Lĩnh vực: Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2014
935

Quyết định 69/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
936

Chỉ thị 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức đón mừng năm mới và Tết Ất Mùi năm 2015

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2014
937

Quyết định 48/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 11/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
938

Quyết định 82/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 28/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2021
939

Quyết định 5533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bố trí kinh phí tổ chức lễ tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; lễ tang Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 27/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2014
940

Quyết định 5070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh"

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 15/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2014
Vui lòng đợi